Frivilliggruppen

Her kan du se hvem der er med i udvalget for frivilliggruppen

Sognepræst Louise Getreuer Miskow

Menighedsrådsformand Lis Lynge


Næstformand Helene Anja Kousgaard