Din kirke er GRØN KIRKE

Bellahøj Kirke er en del af netværket GRØN KIRKE

Det betyder, at vi ser en aktiv indsats for at værne om Guds skaberværk, som en naturlig del af den kristne verdensopfattelse.

 

DIN KIRKE ER GRØN KIRKE

Som menighedsråd ved denne kirke er vi bekymret for de kli­maforandringer og miljøtrusler, som vi er vidne til i disse år over hele verden: Global opvarmning, drivhus-effekt, tørke, oversvøm­melser, kraftige storme, foru­rening, øget vandstand, truede økosystemer med meget mere. Videnskaben er ikke i tvivl om, at en stor del af de udfordringer, som vi står overfor, er menneske­skabte. Derfor er handling nødven­dig! Vi har alle et ansvar for at værne om hele kloden, dens mennesker og rige plante- og dyreliv. Ifølge Bibel­ens skabelsesberetning er det et ansvar som er blevet pålagt os af Gud. Vi kan alle bidrage med, hvad vi formår – i det store og i det små. Som kirke vil vi være med til at give håb fremfor at resignere og miste modet.

Her i kirken har menighedsrådet valgt at tage ansvar ved at blive en del af det kirkelige netværk Grøn Kirke. Det betyder, at vi som arbejdsplads reviderer vores daglige måde at være kirke på. Et vigtigt aspekt er at tænke miljøhensyn ind i den daglige drift. Det betyder også, at vi på forskellig vis arbejder for at skabe øget bevidsthed blandt kirkens menighed om klima- og miljøspørgsmål, og hvad man konkret kan gøre for at forbedre miljøet.

 

AT VÆRE GRØN KIRKE ER ET AKTIVT TILVALG

For at blive Grøn Kirke, har vi forpligtet os til grundigt at gennemgå, hvordan vi kan bidrage til et bedre klima og miljø på følgende 6 områder:

  • Gudstjenesteliv
  • Undervisning og diakoni
  • Indkøb & kirkens jord
  • Energi
  • Transport
  • Affaldssortering

Vi har gennemgået en tjekliste med 48 punkter der peger på mulige lokale klima- og miljøtiltag på ovenstående områder.

Vi har forpligtet os til målrettet at arbejde med minimum 25 af disse. Spørg os gerne om, hvilke områder vi arbejder med.

 

GRØN KIRKE OG DIG

Grøn Kirke handler først og fremmest om at gøre en positiv forskel, og vi tror på at al forandring starter lokalt. Derfor vil vi gerne i kontakt med dig som kirkegænger.

Her er noget du kan gøre:

  • Du kan læse mere om Grøn Kirke og netværkets arbejde på www.gronkirke.dk
  • Du kan få mere at vide om, hvordan vi arbejder på at blive grønnere. Spørg menighedsrådet eller se på kirkens hjemmeside.
  • Henvend dig gerne til dit menighedsråd med gode ideer til, hvordan man kan gøre det lokale kirkeliv mere grønt.

 

 

 ET NETVÆRK AF OVER 100 DANSKE KIRKER

Langt over 100 danske kirker og kirkelige organisationer er del af Grøn Kirke netværket og netværket vokser hele tiden.

Grøn Kirke er et aktivt netværk af danske kirker og kirkelige organisationer. Netværket blev etableret i 2008 af Klima- og Miljøgruppen under Danske Kirk­ers Råd, der en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i Danmark.

 

STØT GRØN KIRKE

Grøn Kirke rådgiver de grønne kirker, producerer relevante materialer, afholder netværksdage mm. Alt dette koster penge. Derfor er alle pengegaver mere end velkomne. Pengene kan indbetales på Grøn Kirkes konto i Merkur Bank:

Reg: 8401

Konto: 0001166299

Mærk indbetalingen ”Gave Grøn Kirke”.

Grøn Kirke, april 2020