Forretnings- og Personaleudvalg

Menighedsrådets Kirke- og  Forretnings/Personaleudvalg består af:

Menighedsrådsformand  Lis Lynge


Næstformand Helene Anja Kousgaard


Menighedsrådsmedlem og kasserer Sonja Jensen


Sognepræst Asser Skude


Sognepræst Peter Møller Jensen

 

Udvalget mødes 14 dage før menighedsrådsmøder, udarbejder dagsorden og behandler eventuelle personalesager.

Forretningsudvalgsmøderne er åbne møder og der skrives referat. Kun behandling af personalespørgsmål sker på lukkede møder, og vil typisk være sidst på dagsordenen på det pågældende forretningsudvalgsmøde.

Spørgsmål til forretningsudvalget rettes til formanden. Se kontaktinfo her.