Ind- og udmeldelse

Ønsker du at melde dig ind i folkekirken, kan du udfylde en ansøgning om optagelse/genoptagelse i Folkekirken. Du finder ansøgningen om optagelse/genoptagelse her.
 
Du kan også kontakte en af præsterne eller kirkekontoret. Præsten vil tage kontakt til dig og evt. aftale et tidspunkt for en samtale.

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken, kan du skrive en e-mail til kirkens kontor på bellahoej-utterslev.sogn@km.dk. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du undgå at skrive dit cpr. nr.
 
For at sikre os at e-mailen er fra dig, sender vi et brev til dig pr. post inden vi melder dig ud. Derefter modtager du en ny attest, hvoraf det fremgår at du er udmeldt af folkekirken.
 
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte en af præsterne i forbindelse med en udmeldelse,  for at få afklaret nogle spørgsmål. 

Ved udmeldelse af folkekirken mister man retten til at få gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger (f.eks. at blive kirkeligt viet, at få sit barn døbt af en præst eller blive kirkeligt begravet).
 
Det er en god idé at tale med ens nærmeste om, at man har meldt sig ud af folkekirken.
 
Folkekirken.dk kan du læse mere om hvad kirkeskatten går til.