Kunst i Kirken

I kirkens menighedslokaler er der i løbet af året skiftende kunstudstillinger.

Hvis du ønsker at udstille i Bellahøj Kirke, skal du være opmærksom på følgende:
Kontakt Bellahøjs Kunstudvalg på følgende mailadresse: bellahoejkunstgruppe@gmail.com, indenfor tre hverdage kontakter vi dig.
Du kan herefter blive skrevet på udstillingslisten.

Det er primært beboere i sognet, der udstiller i kirken, men tøv ikke med at henvende dig!
Der udstilles i perioder af to måneders varighed.
Malerierne hænges op/ tages ned den første og sidste mandag i perioden.

Der er gallerikroge i lokalerne og een fra kunstudvalget vil være tilstede, men ophængning og nedtagning står du selv for.

Du er altid velkommen til i kirkens åbningstid, at komme at se de nuværende udstillinger og få en fornemmelse af de to lokaler, som iøvrigt ofte anvendes til forskellige arrangementer.
Du finder lokalerne ved at gå ind ad kirkes hovedindgang og gå til venstre, og så er det de to store lokaler på højre hånd.

Det er gratis at udstille I Bellahøj Kirke.
Malerierne er ikke dækket af kirkens forsikring.
Kirken har intet ansvar overfor dine værker.
Alt vedr. salg af dine malerier, sker mellem dig og køberen.

Fernisering:
Du er meget velkommen til at holde fernisering i udstillingsperioden. Dette kan gøres på mange interessante måder.
Det skal passe ind med kirkens øvrige brug af lokalerne, vi har erfaring med at ferniseringen fint kan afholdes i forlængelse af kirkens øvrige aktiviteter.
Både det økonomiske og det praktiske ved feriniseringen står du selv for, du må meget gerne låne kirkens køkken.

Op til din udstillingsperiode annonceres din udstilling og eventuelle fernisering her i Kunstfbgruppen, på kirkens hjemmeside og med fysiske opslag i kirken.
Der kan i din udstillingsperiode forekomme sideløbende udstillinger.

Er du i tvivl om noget eller har brug for sparring står Kunstudvalget til rådighed og vi vil gøre vores bedste for, at du og din kunst får de bedst mulige udstillingsbetingelser i Bellahøj Kirke.

De bedste hilsner fra Kunstudvalget 

 

Bellahøj Kirkes kunstgruppe har en facebookgruppe, som alle interesserede kan blive medlem af.

Besøg kunstgruppen på facebook