Navneændring

Sådan gør du, hvis du gerne vil ændrer dit navn

Ønsker du at ændre dit fornavn eller efternavn, kan du gøre det med NemId på www.borger.dk  .

Du kan finde en vejledning om hvordan du ændrer dit navn her.

Sådan betaler du for at få ændret dit navn

Gebyret for en navneændring er i 2023 på 518 kr. På www.borger.dk kan du betale med dankort.

Hvis du ikke har dankort, kan du betale via netbank eller bruge et indbetalingskort og betale navneændringsgebyret i en bank.

Betaler du gebyret via Netbank, skal du sikre dig at:

    • de to første cifre i modtagerfeltet er: 73
    • skrive kontonummeret: 84698857
    • skrive dit nuværende navn i feltet: Besked til modtager
    • sammen med din ansøgning skal du vedhæfte dokumentation for betaling. Du kan se et eksempel på gyldig dokumentation her.

Vedrørende navneændringsgebyret

Den 16. maj 2007 trådte lov om ændring af navneloven (gebyr på navneændringer) i kraft. Pr. 1. januar 2023 udgør gebyr for ansøgningen om navneændring 518 kr. Da gebyret betaler for selve behandlingen af din ansøgning, skal gebyret være indbetalt inden du indsender din ansøgning. Og gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes.

Det er kun i særlige tilfælde, at navneændringen er gebyrfrit (f.eks. navneændring ved vielse, hvor man opnår navnefællesskab).

Sådan ændrer du dit navn, hvis du ikke har NemId

Hvis du ikke har NemId, udfylder du ansøgningen på papir og afleverer blanketten og kvitteringen for indbetalingen i dit bopælssogn. Blanketten finder du her .

Hvis du ikke ved hvilket sogn du bor i, kan du gå ind på www.sogn.dk og indtaste din adresse. Så vil dit bopælssogn komme frem.

Find ud af hvilket navn du kan tage

Listen over frie efternavne, godkendte fornavne m.v. kan du se på Familiestyrelsens hjemmeside:
Navnelister (familieretshuset.dk)

Hvis du  ønsker at tage f.eks. din oldemors efternavn, skal du kunne dokumentere slægtskabet. Når du ansøger, kan du vedlægge dokumentationen.

Hvis du søger om at  få et fornavn, der ikke er godkendt i Danmark, kan sognet søge Familieretshuset om at få det godkendt.

Hvad siger den danske navnelov?

Du finder den danske navnelov på www.retsinformation.dk

Hvilket navn er mest populært?

Du kan finde ud af hvor populært dit eget eller dit barns navn er på: www.dst.dk/navne