Bellahøj Kirke gennem tiden

Mursten blev solgt!
”Bidragsyderlisten fra 1948 – 1962, hvor der blev samlet ind til den nye kirke, viaer, at det ikke var en lille snæver kreds der ønskede, at der skulle ligge en kirke på Bellahøj. Der var mange! De ’gamle’ beboere husker f.eks. nok den dag, alle fik lagt en rigtig mursten på dørmåtten, med en vægtig opfordring til at give et bidrag til byggefonden og således betale for den sten og helst flere. Gennem mange små og en del større bidrag blev det beløb bragt til veje, som man efter de daværende regler selv skulle skaffe, før der kunne bygges”. Kirkebladet ved kirkens 10 års jubilæum.

Kirkens indvielsesgudstjeneste / grundstensnedlæggelse den 23. september 1963 blev afholdt under åben himmel. Murene var kun ca. 2 m høje. Grundstensdokumentet blev indmuret med det gamle profetord, der lød over Jerusalems tempel, da det blev bygget op:”Ikke med magt og ikke med styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre” Zakarias bog 4, 6.

Bellahøj kirkes grundsten.
”I kirkens våbenhus ser vi de gamle sten fra vor moderkirke i Brønshøj, der er indmuret over grundstensdokumentet, hvis kopi hænger lige inden for hoveddøren. I denne måned, den 23., er der gået 20 år siden den festlige efterårslørdag, da kirken, hvis mure kun var 2 meter høje, var fyldt til trængsel for første gang.” Kirkebladet ved kirkens 20 års jubilæum.

’Stjerne’-fredsgudstjenester blev afholdt den 21. juni 1984 med korte gudstjenester kl. 19.30-20.00 i kirker i Bellahøj, Brønshøj, Vanløse og Nordvest for derefter at vandre mod Bellahøj Friluftsscene til fælles fredsarrangement kl. 20.30.

Linie 8-arrangement
Havde ikke noget med busser at gøre, men var det første samarbejde mellem de 5 kirker der lå langs linie 8’s busrute i 1979. Husumvold, Husum, Utterslev, Brønshøj og Bellahøj kirker gik sammen om et fællesarrangement med ”Kristendommen og moralen i hverdagen” som tema. Senere kom også Tingbjerg kirke med blandt linie 8’s venner.

Ungdomsgudstjenester blev afholdt første gang den 20. februar 1970. Det var planlægningsgruppens håb, at finde frem til en form der kunne tåle gentagelse, ’i hvert fald for en tid’. ’Tilsvarende må vi pålægge os selv en vis beskedenhed, De mest fordringsfulde eksperimenter, som kræver stort arbejde at tilrettelægge, må vi afstå fra.’ I 2012 blev ungdomsgudstjenesterne flyttet til Utterslev kirke.

Pilgrimsgruppen blev dannet i 2002. Det begyndte med en vandring over tre lørdage frem mod Roskilde Domkirke, og siden da har pilgrimmene ikke været til at stoppe. Gruppen har været rundt i hele landet, og også Skåne har lagt jord til pilgrimmenes fødder. I de senere år har vandringerne først og fremmest fulgt den nye danske Klosterrute, ligesom der er opstået en aflægger af den oprindelige gruppe med navnet Pilgrim Light, for dem, der vil gå lidt mindre, men stadig deltage i det gode fællesskab.