Menighedsplejen

 

Gave til Menighedsplejen

 Bellahøj-Utterslev Sogn er der rigtig mange enlige med børn, der har svært ved at få pengene til at slå til. Menighedsplejen har meget få midler og overskuddet fra høstmarkedet og fra salg af kaffe,kage mm. giver desværre ikke nok.

Derfor vil vi opfordre dig til at at give en gave til sognets menighedspleje via MobilePay 357748 eller på reg. nr 9570 og kontonr. 12106696

Tak for din støtte.

 

Årsmøde i Menighedsplejen

Årsmøde i Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje  

onsdag d. 8. maj kl. 14.00-15.00 

 

Dagsorden: 

 

1: Godkendelse af dagsorden 

2: Valg af dirigent 

3: Godkendelse af referat fra sidste møde 

4: Siden sidst 

5: Regnskab/budget 

6: Vedtægtsændring angående punkterne, hvor ’revisor’ er nævnt 

7: Kommende arrangementer 2024 

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9: Valg af revisor 

10: Evt. – herunder dato for næste møde  

Ansøgning om julehjælp

Bor du i Bellahøj-Utterslev Sogn eller har du løst sognebånd til en af kirkens præster, så kan du ansøge om julehjælp.


Ansøgningsskema vil være tilgængeligt her på hjemmesiden i løbet af den første uge i okober.