Kirkebil

Kirkebil til gudstjenester på lørdag og søndag bestilles på tlf. 24 62 19 30 senest fredag kl. 13.00,

Kirkebil til aftengudstjenester på hverdage bestilles på tlf. 24 62 19 30 senest samme dag kl. 13.00.

Kirkebil til gudstjenester på hverdage,  bestilles på tlf. 24 62 19 30 senest dagen inden kl. 13.00