Når du har fået et barn

Fødselsregistering


En fødsel registreres på baggrund af en jordemoderanmeldelse/digital anmeldelse. Forældre skal således ikke anmelde fødslen.

Er barnets forældre ikke gift, skal man udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring, se under punktet faderskab. 

 

 

Faderskab

Hvis du er gift, bliver far automatisk registreret som far til barnet.


Er I ikke gift, skal I udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab. I får samtidig fælles forældremyndighed over jeres barn.

Omsorgs og  Ansvarserklæringen finder du på borger.dk

I kan udfylde erklæringen både før fødslen og i de første 4 uger efter barnets fødsel.
Hvis barnet er mere end 4 uger gammelt, kan I ikke længere benytte løsningen, og barnets mor vil modtage et brev fra Familieretshuset gennem Digital Post med information om, hvordan I registrerer faderskabet.

Hvis I ikke har nået at få faderskabet registreret  inden 4 uger efter fødslen, kan I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring i forbindelse med den faderskabssag, som Familieretshuset rejser. 

Er én af jer under 18 år, skal omsorgs- og ansvarserklæringen altid sendes til Familieretshuset.

 

Navngivning

Barnet skal have et navn inden 6 måneder efter fødslen. Navngivningen kan ske via borger.dk hvor begge forældre skal underskrive med mit-Id.

Hvis du vil navngive dit barn ved dåb, så vælg:
sådan bestiller du barnedåb


Hvis du vil navngive dit barn på borger.dk - vælg: www.borger.dk  
Når du navngiver dit barn på borger.dk, skal du bruge mit-Id. Både mor og far skal underskrive ansøgningen med mitid. ​Hvis du ikke har mit-Id, skal du udfylde en formular og aflevere den på sognets kirkekontor.


Hvad skal barnet hedde?
Du kan finde en liste over alle godkendte pige- og drengenavne på familieretshusets hjemmeside. 

Hvad er et fornavn, et mellemnavn og et efternavn?

Fornavn:

I følge Navneloven § 12 skal enhver have mindst ét fornavn. Dvs. man kan sagtens navngive barnet med flere fornavne.

Mellemnavn:

Et mellemnavn har karakter af et efternavn. Typisk vælger man mor eller fars mellemnavn eller efternavn.

Efternavn:

Man kan kun have et efternavn men i følge Navneloven § 8 kan man give barnet et efternavn med bindestreg, hvis de to navne kan tages hver for sig som efternavn.

Hvis man kommer fra en kultur hvor det er normalt at navngive sit barn med fars fornavn som efternavn, sender sognets personregisterfører ansøgningen videre til Familieretshuset, da sagen ikke kan behandles lokalt. Behandlingstiden bliver af den grund forlænget op til ca. 4 måneder.