Præsternes vagtplan

Vagtplan for kirkelige handlinger:

Uge

Uge 15: PMJ/ASSK

Uge 16: LGM/JOST

Uge 17: ASSK/LGM

Uge 18: PMJ/ASSK

Forkortelserne står for:

LGM: Louise Getreuer Miskow, JOST: Johanne Haastrup, PMJ: Peter Møller Jensen, ASSK: Asser Skude

Kontakt til kirkekontoret

Kirkekontoret træffes på 38 28 55 58 og/eller sms 20302064

Bisættelse eller mindehøjtidelighed

UPDATE pga. Covid-19 (20.03.20)

I Bellahøj kirke har præster, provst og menighedsråd besluttet, at følget ved bisættelser, som udgangspunkt, begrænses til max. 6 gæster + præst og musiker i kirkesalen, og bedemand + kirketjener i våbenhuset. I alt 10.
De pårørende er velkomne til at optage den kirkelige handling på video/alternativt facetime direkte fra handlingen. Dette skal dog være aftalt med præsten før den kirkelige handling begynder.  
Vi vil desuden tilbyde de pårørende, at når smittefaren er drevet over, kan der afholdes et åbent arrangement (bisættelse eller mindehøjtidelighed) med fuldt hus.

Vejledning til bedemænd:

https://www.folkekirkensit.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/Leverandoerer/...