Læs om sammenhængen mellem kirkeskibene og Kristuskransen

Læs om sammenhængen mellem kirkeskibene og Kristuskransen


# Forside blog
Udgivet torsdag d. 21. februar 2019, kl. 13:07

Af Erik Fisker, redaktør på Brønshøj-Husum avis.

Det ældste danske kirkeskib er fra begyndelsen af 1600-tallet. Oprindelig synes kirkeskibene at have været gaver fra søfarende, der havde overlevet farefulde sejladser. Med sine ca. 1000 kirkeskibe er Danmark det land i verden, der er rigeligt forsynet med denne særlige form for kirkelig udsmykning.

Skikken med at hænge skibe i kirkerummet startede i det katolske Europa, men slog igennem i Danmark efter reformationen især i de seneste to århundreder

Den mest populære skibsmodel er fregatten Jylland, som hænger i over 30 kirker og det mest anvendte skibsnavn er Håbet.

Også Bellahøj Kirke har for nylig fået sine kirkeskibe – dog i en lidt mere utraditionel udgave.Farver fra Kristuskransen I Bellahøj Kirke er det konfirmanderne, der har smykket kirkerummet med skibe i forskellige farver. Disse farver er taget fra den såkaldte Kristuskrans, der gives til kirkens konfirmander. Kristuskransen har i de senere år fået stor udbredelse indenfor den protestantiske kristendom, og den er kommet til Danmark via Grækenland og Sverige, og formålet med den er at støtte koncentrationen og fordybelsen under bønnen.

Kransen er sammensat af 18 perler, og hver af de 18 perler repræsenterer et aspekt af kristendommen og det at være menneske.

Når man bruger Kristuskransen bevæger man sig fra den gyldne Gudsperle og med uret rundt til blandt andet jeg-perlen, kærlighedsperlerne, hemmelighedsperlerne og de mere meditative stilleperler.

Foto: Kaj Bonne, fra Brønshøj-Husum avis.


Sammenhængen mellem kirkeskibenes farver og Kristuskransen

Af sognepræst Asser Skude.

Sammen med kunstner Ebbe Laurs Sørensen har konfirmanderne 2019 skabt en unik installation i Bellahøj kirke.

Selvom Bellahøj kirke ikke er nogen Holmens kirke (flådens og marinens) så har Bellahøj kirke nu fået sine egne skibe.

De måler ca. 1 gange 1 meter og er alle i tre dimensioner og med sejl og er i de otte forskellige farver. Forlægget til dem er netop kristuskransen, som konfirmander undervises i og anvender. Kristuskransen er en svensk ”opfindelse” og hedder egentlig på svensk ”frelserkransen”, hvilket også kan betyde ”redningkrans”, altså en maritim en af slagsen. Således er der på svensk et ordspil mellem at redde livet til søs, men også det evige liv. For tanken er at frelsen skænkes af Gud til den som tror.   

De otte grundfarver i kristuskransen

Guld – Guds farve – det fuldendte skib, som ikke synker eller går ned, et som alle andre kan se og som viser vej

Sølv/metal – det skib, som er jeg’et, menneskets skib, men også det som samtidig er et menneske, der spejler Gud (mennesket er skabt i Guds billede)

Sand – bekymringer, det skib, som er tynget og måske føles som at det er på vej ned.   

Blå – bekymringsløshedens skib, det skib, hvor alting bare er ”fjong” og det ”spiller”

Rød – kærlighedens farve – kærlighedens skib

Grøn – miljøet, klimaet, skabelsesværkets farve – skabelsens skib, symbol på vores ”grønne jord” som et planetarisk skib med begrænsede, men dog betroede midler

Sort – nattens, mørkets skib. Det sværeste i livet. Død, tab og sorg. På det skib er en lille djævel på skroget. Måske fordi det er her vi kan opleve fraværet af Gud mest.

Hvid – Opstandelsens farve (det skib røg i øvrigt ned under en bisættelse af en gammel sømand, hvor marineforeningen deltog med medlemmer og fanebærer. Afdødes søn tog det pænt og smilte og sagde ”Det var far, nu er far taget afsted”. Opstandelsesskibet.